Marinen 500 år

Marinens födelse

Under 1500-talet skedde förändringar som påverkade den marina arenan i Östersjöområdet; handeln och sjöfarten ökade och sjöröveri var ett utbrett problem. För att stärka sin maktposition och kunna kontrollera handeln i Östersjön så erövrade den danske kungen Kristian II Stockholm med sin flotta år 1520. För att kunna befria Stockholm och minska danskarnas dominans i Östersjön så krävdes det en motsvarande svensk flotta. Gustav Vasa beställde då tio bestyckade fartyg från Lübeck. Fartygen levererades den 7 juni 1522 vid Slätbaken utanför Söderköping - och därmed var den svenska marinen född.

SEKEL AV HANDEL, sjöfart & KONFLIKTER

Femhundra år senare är betydelsen av havet, sjövägarna och den svenska marinen minst lika stor som när flottan en gång bildades. Marinens närvaro har genom seklen, såväl i orostider som under lugnare perioder, varit viktig för Sveriges utveckling och självständighet. Sverige är i många aspekter att betrakta som en önation, då det allra mesta av svensk import och export går över vatten. Kustlinjen är en av Europas längsta och har alltid varit en självklar plats för olika aktörer genom handel, sjöfart och säkerhet. Havet är således den pulsåder som håller liv i vårt land och förmågan att upprätthålla säkra sjöförbindelser är fortfarande en av marinens huvuduppgifter. Marinen verkar med fartyg och enheter över hela Sveriges sjöterritorium, från öppet hav och ända in i hamnarna.

försvarsmaktens jubileumsutställning

Marinens jubileumsår firas och uppmärksammas vid flera tillfällen under 2022. På Maritiman finns Försvarsmaktens jubileumsutställning Marinen 500 år att besöka ombord jagaren Småland mellan den 14 maj-25 september 2022. Här presenteras ett antal viktiga händelser, politiska beslut och tekniksprång som under årens lopp format marinen till vad den är idag. Utställningen visas som en del av Maritimans ordinarie verksamhet och omfattas av en vanlig entrébiljett. 

Välkommen att vara med under året - på Maritiman eller någon annanstans - och fira marinen och de människor som under seklen gått till sjöss för Sveriges bästa!