Ubåten Nordkaparen stängd tills vidare

2022-09-29

Mätningar gjorda utav Strålsäkerhetsmyndigheten den 25 augusti har påvisat risk för joniserande strålning i den efterlysande tejp som placerats för att markera vissa platser inuti ubåten Nordkaparen. Ubåten har hållits stängd för besökare ända sedan Maritiman nåddes av Strålsäkerhetsmyndighetens föreläggande, och kommer att fortsätta vara stängd tills sanering genomförts. Detta påverkar inte Maritimans övriga verksamhet.

Vad kommer strålningen ifrån?
Från efterlysande radiumfärg på de tejpremsor som har suttit i ubåten. Färgen användes förr i tiden för att besättningen ombord skulle kunna orientera sig i mörkret.

När skedde mätningarna?
Torsdagen den 25 augusti genomfördes en inspektion av Strålsäkerhetsmyndigheten där mätningar påvisade en risk för joniserande strålning. Så fort vi fick beskedet beslutade vi att hålla ubåten stängd för både besökare och personal.

Är det fler fartyg som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens beslut?
Strålsäkerhetsmyndighetens initiala mätningar visade inte på någon hälsofarlig strålning ombord vår övriga publika verksamhet. I enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens rapport behöver vi nu anlita en extern utförare att noggrant kartlägga våra andra militära fartyg, detta för att säkerställa att det inte finns radioaktiva ämnen ombord jagaren Småland och patrullbåten Hugin.

Vad är det som behövs göras?
Vi vill säkerställa att det inte förekommer joniserande strålning ombord våra militära fartyg, som kan vara hälsofarlig. Vi kommer därför att kartlägga alla potentiellt existerande strålkällor och därefter sanera bort dem.

Vad är det för strålning?
Små mängder av radium, men tillräckligt för att Strålsäkerhetsmyndigheten vill att vi håller ubåten stängd. Däremot är det inga problem att i nuläget besöka våra övriga fartyg.

Finns det några risker förknippade med att ha besökt ubåten Nordkaparen?
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga akuta risker för skador. Vidare är det svårt att bedöma konsekvenserna generellt innan en mer utförlig kartläggning är genomförd. Innan vi har en totalbild kan Strålsäkerhetsmyndigheten inte uttala sig mer om riskbilden för de som har vistats ombord ubåten. Maritiman har inte heller erhållit några rekommendationer för eventuella åtgärder för personer som har varit nere i Nordkaparen. 

När öppnar ubåten Nordkaparen igen?
Efter att ha genomgått sanering är vår ambition att kunna öppna ubåten Nordkaparen för besökare till nästa säsong igen. Övrig verksamhet är öppen enligt ordinarie öppettider och stänger för säsongen 2022 efter höstlovets slut, söndagen den 6 november.

 

Har du fler frågor? Kontakta oss på info [at] maritiman.se