Göteborgspråmen - en bortglömd kulturskatt

2023-01-11

Göteborgspråmarna började byggas i slutet av 1800-talet och så sent som på 1960-talet fanns det fortfarande ett betydande antal kvar i Göteborgs hamn. Totalt sett byggdes över 3 600 Göteborgspråmar. En lada var en Göteborgspråm som byggts på med en enkel huskonstruktion. För att kunna lasta och lossa ladan fanns stora dörrar på ena långsidan samt luckor i taket. Ladan användes främst till ömtåligare gods som inte tålde regn. I Göteborgs hamn användes pråmarna mestadels på älven mellan lastande och lossande fartyg som låg förtöjda vid boj eller kaj. Göteborgspråmarna var anpassade och byggda något mindre för att kunna gå i slussen och vidare upp i Mölndalsån.

Maritimans Göteborgspråm donerades av sjökapten Klas Isaksson år 1986 och ställdes ut på Packhuskajen 1994. Pråmen har under åren inte bara förgyllt vår omgivning och lärt oss om svunna tider utan också huserat en lekplats, inrymt ett kafé och agerat unik dansbana.

Inför den pågående renoveringen av Packhuskajen så behövde Göteborgspråmen flyttas - men tidens tand hade tagit ut sin rätt och då pråmen inte skulle klara ännu en flytt så fattades ett beslut om upphuggning under 2022. För att ändå kunna bevara och dela hennes minne för framtida generationer så är kulturarvet nu noggrant dokumenterat, både med uppmätning, beskrivningar, filmer och foton. Det vi inte visste då var att Göteborgspråmen faktiskt var omgiven utav flera pråmar - fast under jord. År 2022 har nämligen flertalet pråmar hittats och grävts ut i samband med stadsutvecklingsprojektet Västlänken. 

Hur såg en Göteborgspråm egentligen ut och vilken betydelse har dessa haft för Göteborgs historia? Kolla in filmen nedan där sjöfartshistorikern Bertil Söderberg berättar om hamnens arbetshästar. Filmen är tillägnad Maritimans Göteborgspråm och är producerad för Maritiman 2023 av Edgar Wroblewski, marinarkeolog & visuell berättare. Medverkar gör även Maritimans utställningsproducent Cajsa Rundström.